Στα 6 Βήματα…

Πυρ, πριν μας πάρουν φαλάγγι…

Κάτι γίνεται στον Έβρο…

Πληροφορίες των 6 βημάτων αναφέρουν πως κάτι γίνεται στον Έβρο, έχουμε κινητοποίηση τουλάχιστον μιας πυροβολαρχίας μας.  Πιθανότατα να είναι κάτι ρουτίνας αλλά αναμένουμε νεώτερα.

Advertisements

November 26, 2009 - Posted by | Άμυνα |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: