Στα 6 Βήματα…

Πυρ, πριν μας πάρουν φαλάγγι…

Από το blog deltio11 του Σ. Χατζάρα:

 

ΠΡΟΣ τον Κ. Πρόεδρον της Δημοκρατίας

ΑΠΟ: Dr Nicolas Kaloy, Geneva, Switzerland

«Κύριε
Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Από Γενεύη Ελβετίας απευθύνουμε το εξής ερώτημα προς εσάς, τον Πρώτον Έλληνα: Είναι δυνατόν η γυναίκα αυτή η οποία ομολογεί ότι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, να είναι Γ.Γ. της Εθνικής Παιδείας και να παρέχει γνώσεις στα παιδιά μας;

Είσθε υπεύθυνος να μας απαντήσετε: Εάν δεν είμαστε Έλληνες, τι είμαστε;;;
Εσείς και ο κ.Πρωθυπουργός οφείλετε μίαν απάντηση εις την οποίαν θα δώσωμεν ευρείαν δημοσιότητα σε όλη την ομογένεια των «ΜΗ ΕΛΛΗΝΩΝ».και κυρίως εις ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Ευρώπη».

1) Η Κα Δραγώνα ,έχει εκφράσει γραπτώς και προφορικώς τις ιδέες και τις πεποιθήσεις της, και είναι ξεκάθαρη σε ότι αφορά «τα πιστεύω της».
2) Το άρθρο 16 του Συντάγματος εκτός από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μας μιλάει και για την υποχρέωση της Παιδείας να προάγει την Εθνική συνείδηση στους Έλληνες.
Τα δύο παραπάνω είναι φανερό ότι δεν συνάδουν μεταξύ τους.
Είναι σαφές λοιπόν, ότι ο διορισμός της κυρίας ,της διαφθοράς της διαπλοκής, έγινε κατά παράβαση του πνευματος του Συντάγματος.

-Η κυρία Θάλεια, που εχρίσθη, (λόγω ειδικών ανθελληνικών προσόντων), Γ.Γ. του υπουργείου (αντεθνικής) Παιδείας είναι η απόλυτη προσωποποίηση της διαφθοράς της διαπλοκής . Δεν είχε πτυχίο, αλλά κατάφερε με το BCA του Deree , (διαφθορά και διαπλοκή), να κάνει μεταπτυχιακό, και να αναγνωρισθεί αυτό το πτυχίο, (διαφθορά και διαπλοκή), και να επιλεγεί σαν καθηγήτρια Πανεπιστημίου .(διαφθορά και διαπλοκή).Διορίστηκε βουλευτής χάρις στην διαπλοκή της διαφθοράς και τώρα πάλι Γ.Γ
Η επιλογή και ο διορισμός της ,αποδεικνύουν τα επικοινωνιακά ψεύδη περί διαφάνειας και αξιοκρατίας.
Αξία κρίθηκε η πρωταθλήτρια της διαφθοράς και της διαπλοκής

Advertisements

November 19, 2009 - Posted by | ΠΑΙΔΕΙΑ | , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: